Hoop, Liefde & Fortuin. Woongebouw met 300 woningen. Architect: Rudy Uytenhaak.

Oostelijk Havengebied Amsterdam. Copyright © Visual Text, Amsterdam. All rights reserved.