Cruiseschip

Cruiseschip draait na vertrek vanaf de Passenger Terminal Amsterdam op het brede IJ.

Oostelijk Havengebied Amsterdam. Copyright © Visual Text, Amsterdam. All rights reserved.